Bij de verschillende verwerkingen informeren wij u over de manier waarop u invloed kunt uitoefenen op de persoonsgegevens die wij van u verwerken middels uw zogenaamde privacy rechten. Onderstaand leggen we preciezer uit wat de verschillende rechten inhouden. Wilt u inhoudelijk nog meer weten, dan kunt u hier de AVG bekijken; uw rechten staan in artikel 15 t/m 22.

Recht van inzage

Het recht op inzage houdt in dat u ons mag vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om u een kopie van deze gegevens toe te sturen. Naast het verstrekken van de gegevens, zullen wij u dan opnieuw informeren over het gebruik, de herkomst en bestemming van die gegevens en over uw rechten ten aanzien van die gegevens.

Recht op rectificatie

Het recht op rectificatie houdt in dat u ons mag vragen om uw gegevens te corrigeren als de gegevens die wij van u hebben niet juist zijn, of om een aanvullende verklaring aan uw bestand toe te voegen.

Recht op vergetelheid

Wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, zoals bij nieuwsbrieven, of per ongeluk blijven verwerken terwijl ze niet meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel, dan mag u ons vragen om uw gegevens te vernietigen. Wij zullen uw gegevens dan zo snel mogelijk vernietigen, tenzij ze noodzakelijk zijn voor een ander doel zoals bijvoorbeeld het voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

Recht op beperking

In sommige gevallen wilt u niet dat uw gegevens nog langer gebruikt worden, maar u wilt ook niet dat ze worden vernietigd. Voor die gevallen is er het recht op beperking. Uw gegevens worden dan als het ware bevroren en tot nader order niet meer gebruikt. U kunt op dit recht een beroep doen als u:

  • denkt dat de gegevens die wij van u hebben niet juist zijn;
  • denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig gebruiken;
  • de gegevens wilt veiligstellen voor bijvoorbeeld een rechtszaak.

Recht van bezwaar

Wanneer u het er niet mee eens bent dat wij gegevens van u verwerken, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Wij zullen dan een afweging maken tussen uw belang en het belang van de verwerking van uw gegevens. Wanneer wij uw verzoek niet kunnen inwilligen, dan informeren wij u over de redenen daarvoor. Een bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor (direct) marketing zullen we altijd inwilligen.

Identificatie bij een beroep op uw rechten

De hierboven vermelde rechten gelden voor u ten aanzien van de gegevens die wij van u verwerken. De zorgvuldigheid vereist dat wij, voordat wij aan een verzoek gehoor geven, uw identiteit controleren. Zouden wij dat niet doen, dan bestaat de kans dat wij uw gegevens aan een wildvreemde verstrekken en dat zou een inbreuk op uw privacy zijn.

Termijn van afhandeling

Wij zullen verzoeken in het kader van uw rechten altijd zo snel mogelijk afhandelen. In ieder geval reageren wij binnen 30 dagen op uw verzoek.

< terug naar de privacy verklaring(en)