HKZ-normen

Verbeter de kwaliteit van uw zorgverlening

HKZ-normen 2018-07-10T11:56:44+00:00

Vragen uw cliënten om inzicht in de genomen maatregelen met betrekking tot cliëntveiligheid en kwaliteitszorg? Staat u voor continue verbetering van de zorg- en dienstverlening van uw organisatie? Voelt u ook de druk vanuit zorgverzekeraars om uw betrouwbaarheid van uw gehele proces aan te kunnen tonen? Dan is een HKZ-certificaat uitermate geschikt voor uw organisatie. HKZ stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan apotheken, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorgorganisatie, kinderopvang en GGZ.

Betrouwbaarheid, veiligheid en kwaliteit aantoonbaar in orde

Om als (zorg)organisatie richting cliënten, patiënten, toeleveranciers en andere belanghebbenden de betrouwbaarheid, veiligheid en kwaliteit van uw dienstverlening inzichtelijk te maken, heeft Stichting HKZ, onderdeel van NEN, een brede reeks HKZ normen opgesteld. Deze normen zijn van toepassing op de eerstelijnszorg. Voor vrijwel elk specialisme in de eerstelijnszorg is een HKZ keurmerk beschikbaar, een overzicht van al deze normen vindt u hier.

Verbeter de kwaliteit van uw zorgverlening

Met een HKZ keurmerk toont u aan dat u als zorgorganisatie alles op orde heeft op het gebied van stappen in het zorgproces, zoals intake, uitvoering en nazorg. Maar u laat ook zien dat u voldoet aan de gestelde eisen voor onderwerpen als beleid, organisatie, personeel, onderzoek en ontwikkeling. Om het HKZ-keurmerk te verkrijgen moet het kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie voldoen aan de HKZ-normen. Deze normen hebben de internationaal erkende ISO 9001-normen als basis en omvatten daarnaast branche specifieke eisen. Een kwaliteitsmanagementsysteem is een hulpmiddel voor het management om processen te beheersen en om de kwaliteit van een organisatie op systematische wijze te sturen. Het uiteindelijke doel is de kwaliteit van de zorgverlening én de interne organisatie verbeteren.

Behaal uw HKZ certificaat

Om een HKZ certificaat te behalen dient een certificerende instelling een HKZ audit uit te voeren om vast te stellen of uw kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen in de betreffende norm. Wij voeren graag voor u de audits uit die nodig zijn om een HKZ certificaat te behalen. Omdat elke organisatie uniek is, gaan wij graag met u in gesprek over uw uitgangspositie en inventariseren we welke stappen (wellicht) nog genomen moeten worden om klaar te zijn voor de certificering. Vervolgens maken wij een certificeringsvoorstel op maat voor u. De kosten voor HKZ certificering zijn van meerdere factoren afhankelijk, bijvoorbeeld de omvang van uw organisatie.

Brand Compliance voert voor diverse normen de audit uit die nodig is om certificering voor een bepaalde norm te behalen. Kijk op deze pagina voor een actueel overzicht van de normen waarvoor wij momenteel zijn geaccrediteerd.

Meer informatie

Contact
Bart Versluijs
Bart Versluijs
Account Manager