HKZ-normen

Maak de kwaliteit van zorgverlening aantoonbaar

HKZ-normen2019-01-10T12:32:57+00:00

Inkopers van zorg, zoals gemeenten en zorgverzekeraars, zijn steeds kritischer bij het selecteren van zorgaanbieders. Vragen uw cliënten om inzicht in de genomen maatregelen met betrekking tot cliëntveiligheid en kwaliteitszorg? Wilt u zich als zorginstelling positief onderscheiden in een markt waar zich steeds meer nieuwe aanbieders aandienen? Dat kan met een HKZ certificaat, gebaseerd op de HKZ normen. Een keurmerk voor de kwaliteit van zorgverlening.

Wat is HKZ?

Zorginstellingen moeten zorg leveren die voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Deze eisen staan beschreven in zorgwetgevingen zoals de WTZI en de Wkkgz. Naast het voldoen aan deze zorgwetgevingen kan een zorginstelling een keurmerk voor de kwaliteit van zorgverlening hebben. Een keurmerk geeft aan wat kwaliteit inhoudt en hoe deze wordt gemeten. Alleen organisaties die gecertificeerd zijn ontvangen een keurmerk.

HKZ normen

In de zorg en welzijn wordt veel gebruik gemaakt van HKZ normen. Deze zijn afgeleid van ISO 9001, maar zijn specifiek voor de zorg en meer to the point dan ISO. HKZ stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in de zorg en welzijn. Bijvoorbeeld voor apotheken, verpleeghuizen, verzorgingshuizen & thuiszorgorganisaties, kinderopvang en de GGZ. Er is een aparte norm voor Zorg en Welzijn. Aan elke norm is het HKZ keurmerk verbonden. Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, dat is waar HKZ voor staat.

HKZ certificering

Een organisatie met een HKZ certificaat heeft intern de zaken goed op orde. Men stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Cliënten worden helder en tijdig geïnformeerd. Hun wensen en behoeften zijn goed in beeld. Medewerkers zijn goed opgeleid en gemotiveerd voor hun werk. Dus worden fouten sneller ontdekt en beter voorkomen. Met een HKZ certificaat kunt u zich positief onderscheiden in een markt waarin zich steeds meer nieuwe aanbieders aandienen.

Een HKZ keurmerk als inkoopvoorwaarde

Veel zorgverzekeraars en gemeenten hebben een HKZ certificaat als inkoopvoorwaarde opgenomen. Inspectie-organen laten HKZ-certificatie vaak meewegen in hun risico beoordeling van een organisatie. Wij raden aan om zelf na te gaan wat uw zorgafnemer van u als zorgaanbieder verwacht als het gaat om het aantoonbaar maken van kwaliteit.

Stuur mij een offerte
Stuur mij een offerte

GRATIS kennissessie over de HKZ Zorg en Welzijn norm

  • Wilt u de namen van de deelnemers invullen onderaan het formulier in het opmerkingen veld?
Stacy Bakker
Stacy Bakker
Sales Executive