Aangezien er regelmatig gevoelige patiëntgegevens worden uitgewisseld, is informatiebeveiliging in de zorg essentieel. Nalatigheid kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid van patiënten en hun medisch dossier. Hoe laat u zien dat u zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met deze gegevens? Een NEN 7510 certificering geeft vertrouwen. U toont aan dat u correct omgaat met deze privacy gevoelige gegevens. U laat aan uw patiënten/cliënten, leveranciers, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden zien dat u de juiste maatregelen hebt getroffen.

NEN 7510 norm

Het doel van informatiebeveiliging in de zorg is het handhaven de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie. De basis van NEN 7510 is de implementatie van een managementsysteem waarin de beheers- en borgingsmaatregelen zijn vastgelegd. Niet alleen de techniek, maar vooral de mens staat hierin centraal. U laat zien hoe uw medewerkers omgaan met privacy gevoelige informatie. En u borgt de ontwikkeling en continuïteit van uw organisatie met betrekking tot gegevensverwerking.

NEN 7510 certificering

Een NEN 7510 certificaat is het bewijs dat u veilig en verantwoord met gegevens van patiënten of cliënten omgaat. Een bewijs richting patiënten, cliënten, maar ook voor zorgverzekeraars, de IGZ, MedMij en toezichthouders. U zet het systeem op volgens de NEN 7510 norm en laat de werking ervan toetsen en certificeren door een onafhankelijke partij.

Wij zijn geaccrediteerd voor NEN 7510 Cluster B (Registratienummer C548). Lees ons artikel wanneer u meer wilt weten over het verschil tussen certificatie en accreditatie?
Brand Compliance voert voor diverse normen de audit uit die nodig is om certificering voor een norm te behalen. Kijk op deze pagina voor een actueel overzicht van de normen waarvoor wij momenteel zijn geaccrediteerd.

Voor wie is de NEN 7510 certificering van belang?

Een NEN 7510 certificering is van toepassing op alle typen zorgaanbieders en hun toeleveranciers zoals: verpleeghuizen, ziekenhuizen, fysiotherapeuten, GGZ-instellingen, softwareleveranciers en diverse andere dienstverleners die met patiëntgegevens werken of daar toegang toe hebben.

ISO 27001 versus NEN 7510

U heeft vast al eerder gehoord over normen als ISO/IEC 27001 en NEN 7510, maar wat houdt het in, wat zijn de verschillen en waar staan al die afkortingen voor? We hebben het voor u op een rij gezet in onze Blog: De verschillen tussen ISO 27001 en NEN 7510?

Medmij

Steeds meer mensen willen inzicht in hun gezondheid. Op dit moment worden zorggegevens op verschillende plekken opgeslagen, zoals het ziekenhuis, de huisarts, de apotheek enz. Tot nu toe ontbreekt de mogelijkheid om al deze gegevens op één plek in te zien.

MedMij heeft zich als doel gesteld om iedereen die dat wil te laten beschikken over zijn eigen gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving, ookwel een PGO, zoals applicaties en websites. Binnen deze PGO’s wordt zeer gevoelige informatie verwerkt. Daarom is het belangrijk om deze informatie goed te beveiligen.

Medmij afsprakenstelsel

Om deze reden is het MedMij Afsprakenstelsel ontwikkelt. Dit afsprakenstelsel draagt eraan bij dat persoonsgebonden, gevoelige en vertrouwelijke gezondheidsgegevens op een veilige en gebruiksvriendelijke wijze kunnen worden uitgewisseld. Een van deze eisen is, dat alle deelnemers die een PGO (willen) ontwikkelen in het bezit dienen te zijn van een NEN 7510 certificering inclusief de aanvullende auditverklaring met rapportage.

Ontwikkelt uw organisatie een PGO? En wilt u voldoen aan het MedMij afsprakenstelsel? Brand Compliance is in het bezit van een licentieovereenkomst met de NEN en voert de audit uit die nodig is om de certificering voor NEN 7510 inclusief de aanvullende auditverklaring met rapportage te behalen. Omdat iedere organisatie anders is gaan we graag persoonlijk met u in gesprek om te inventariseren welke stappen nog nodig zijn.

STUUR MIJ EEN OFFERTE

Veelgestelde vragen

Wat is een nulmeting en wat is het nut hiervan?

Een nulmeting wordt ook wel een pre-audit genoemd. Door middel van een pre-audit weet de organisatie in hoeverre hij al voldoet aan een bepaalde norm. Een pre-audit is niet verplicht maar een organisatie die een pre-audit heeft afgerond ziet hier vaak voordelen in. Het voordeel van een pre-audit is dat er een soepele overgang is van de fase 1 naar de fase 2 in het audittraject waardoor de fase 1 uiteindelijk minder kosten met zich meebrengt. Een pre-audit kost gemiddeld één dag wat gelijk staat aan € 1.280 euro.

Wanneer is NEN 7510 verplicht?

Vaak is een NEN 7510 certificering niet verplicht, maar laat een organisatie zich certificeren om zich te bewijzen naar zijn belanghebbende en zich te onderscheiden van de markt. Maar er is ook een mogelijkheid dat één van de belanghebbende van een organisatie de NEN 7510 certificering wel verplicht stelt. Zo kan het zijn dat een zorgverzekeraar het verplicht stelt voor de aangesloten zorgorganisaties of dat één van de leveranciers het als eis stelt. Een voorbeeld hiervan is MedMij.

Lees hier het hele artikel >

Wat is het verschil tussen ISO 27001 en NEN 7510?

De basis van beide normen is hetzelfde. NEN 7510 is specifiek voor organisaties die persoonlijke gezondheidinformatie verwerken. Deze norm heeft 3 extra beheersmaatregelen en voor 33 bestaande beheersmaatregelen een zorg specifieke beheersmaatregel benoemd.

Lees hier het hele artikel >