De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), is een Europese wet die sinds mei 2018 van kracht is. De wet heeft als doel de privacy van burgers te beschermen en zorgt ervoor dat bedrijven en organisaties zorgvuldiger omgaan met persoonlijke gegevens.

5 jaar AVGImpact 5 jaar AVG

De wet heeft een enorme impact gehad op hoe bedrijven en organisaties persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Het is een belangrijk instrument geworden in het beschermen van de privacy van Europese burgers.

Een van de grootste veranderingen die de AVG heeft teweeggebracht, is de manier waarop bedrijven en organisaties omgaan met toestemming. Vóór de AVG werd toestemming vaak verondersteld, wat betekende dat bedrijven en organisaties persoonlijke gegevens konden verzamelen en gebruiken zonder expliciete toestemming van de betrokkenen. Maar nu vereist de AVG dat bedrijven en organisaties duidelijke toestemming van individuen krijgen voordat hun persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt.

Een andere belangrijke verandering is de aanscherping van de regels rondom de verwerking van persoonsgegevens. Bedrijven en organisaties moeten nu een duidelijk en transparant beleid hebben over hoe zij persoonlijke gegevens verwerken en beschermen. Dit zorgt voor meer vertrouwen bij de consumenten en geeft hen meer controle over hun persoonlijke gegevens.

Gevolgen niet voldoen aan de AVG

Niet voldoen aan de AVG-certificering kan grote gevolgen hebben voor bedrijven en organisaties:

  • Het kan leiden tot aanzienlijke boetes en reputatieschade, wat kan resulteren in het verlies van klanten en omzet.
  • Het kan juridische consequenties hebben, waaronder rechtszaken en strafrechtelijke vervolging.

Om deze risico’s te vermijden, moeten bedrijven en organisaties de AVG-normen naleven en ervoor zorgen dat ze aan alle eisen voldoen.

AVG-Certificering

Een AVG-certificering kan de oplossing bieden voor bedrijven en organisaties. Met een certificering kan worden aangetoond dat er wordt voldaan aan de strenge eisen van de AVG en dat er serieus wordt omgegaan met de privacy van klanten.

Sinds 2017 investeert Brand Compliance in de ontwikkeling van een AVG/GDPR certificering, de BC 5701. Deze standaard bevat criteria voor het aantoonbaar passend uitwerken en consistent toepassen van de AVG bij het verwerken van persoonsgegevens. Met een BC 5701 certificering kan een organisatie dan ook aantonen dat de betreffende verwerkingen van persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG worden uitgevoerd en dat de organisatie alle processen met betrekking tot die verwerkingen op een beheerste wijze uitvoert.

Certificering:

  • zorgt voor meer vertrouwen bij de consument;
  • draagt bij aan een positief imago;
  • creëert een efficiëntere bedrijfsvoering omdat persoonlijke gegevens worden beter beheerd en beschermd.

Wilt u meer weten over onze BC 5701 certificering? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers.