Op dinsdag 14 april ontving SodaVerkeer B.V. naast het ISO 27001 certificaat ook, het allereerste NEN 7510 certificaat onder accreditatie dat wij uitgaven. Proficiat SodaVerkeer! Met het NEN 7510 certificaat laten jullie zien dat jullie als organisatie vertrouwelijk en integer omgaan met persoonsgegevens, zoals medische patiëntgegevens. Het berichtenverkeer tussen gemeentes en zorgaanbieders via Zorgverkeer voldoet daarmee aan de NEN 7510 certificering.

NEN 7510 certificaat onder accreditatie

Informatiebeveiliging in de zorg is essentieel, aangezien er regelmatig gevoelige patiëntgegevens worden uitgewisseld. Nalatigheid kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid van patiënten en hun medisch dossier. Een NEN 7510 certificaat is het bewijs dat een organisatie veilig en verantwoord met gegevens van patiënten of cliënten omgaat. Een bewijs richting patiënten, cliënten, maar ook voor zorgverzekeraars, de IGZMedMij en toezichthouders.

Zorgverkeer

In 2015 is Zorgverkeer gestart met de eerste ICT systemen in het Sociaal Domein. In 2018 is Zorgverkeer samengegaan met SodaConsult. Daarmee kan het nieuwe bedrijf totaaloplossingen bieden op gebied van zowel bedrijfsvoering als ICT. Onze klantenkring bestaat uit gemeenten, regio’s en zorgaanbieders in de jeugdhulp en Wmo.

Op dit moment bieden ze de volgende 3 systemen voor klanten:

  • ZorgPortaal: Het systeem voor actief contractmanagement. Een contractmanagementsysteem voor regio’s en gemeenten in de jeugdhulp en Wmo
  • Hub: het managementinformatiesysteem dat werkt met een “stekker” op het berichtenverkeer. In het bijzonder interessant voor netwerk-organisaties met meerdere koppelingen op het berichtenverkeer. Voor jeugdhulp en Wmo
  • Zorgaanbiedermodule: een zeer eenvoudige tool die voor (kleine) zorgaanbieders het volledige berichtenverkeer afhandelt. Voor zowel jeugdhulp en Wmo