Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is voor de EU het belangrijkste instrument voor werkgelegenheid en sociale inclusie. Het doel is helder: mensen aan een (betere) baan helpen, kansarmen een plaats geven in de maatschappij en iedereen evenveel kansen bieden. De EU investeert daarom in de mensen en hun vaardigheden: jongeren en ouderen, werklozen en werkenden. Jaarlijks ontvangt ESF Vlaanderen 66 miljoen euro vanuit het ESF. Maximaal 50% van dit kapitaal komt van de Europese Unie. De resterende som wordt bijgepast door de Vlaamse Overheid en de private sector.

Wat is een WSE-kwaliteitsregistratie?

Het ESF Vlaanderen verdeelt deze middelen – in de vorm van subsidies – onder organisaties die de Vlaamse arbeidsmarkt stimuleren om werkzoekenden nieuwe kansen te geven en werknemers tevreden aan het werk te houden. Het ESF Vlaanderen valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Werk en Sociale Economie (WSE). Om subsidie te blijven of te gaan ontvangen heeft u op organisatieniveau een WSE kwaliteitsregistratie nodig.  De WSE-kwaliteitsregistratie toont aan dat een organisatie beschikt over kwalitatieve dienstverlening en vormt daarnaast een efficiënte aanwending van subsidies en financiële ondersteuning.

Wanneer heeft u een WSE-kwaliteitsregistratie nodig?

  1. Nieuwe dienstverlener

Sinds 2 september 2019 dient iedere nieuwe dienstverlener die wenst in te tekenen op maatregelen van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (ESF-projecten) direct te voldoen aan de minimale kwaliteitsvoorwaarden op organisatieniveau, gedefinieerd door het WSE. Dit dient geregistreerd te worden via het WSE-loket.

  1. Actieve dienstverlener

Dienstverleners die voor 2 september 2019 al actief waren binnen de WSE-maatregelen, hebben 24 maanden de tijd gekregen om aan de gevraagde kwaliteitsvoorwaarden op organisatieniveau te voldoen en dit te registreren via het WSE-loket. Deze termijn liep af op 2 september 2021. Indien u als dienstverlener voor deze periode geen WSE-kwaliteitsregistratie heeft behaald, verliest u het recht om de activiteiten uit te voeren waarvoor u financiering of subsidiëring ontvangt. Dit geldt voor alle gevatte maatregelen, exclusief enkele specifieke ESF-projectoproepen welke uitgezonderd zijn. Controleer hiervoor goed de voorwaarden in de oproepfiches.

Hoe kunt u uw WSE-kwaliteitsregistratie in orde maken?

Dienstverleners kunnen op verschillende manieren aantonen dat zij voldoen aan de kwaliteitsvoorwaarden op organisatieniveau.

  1. Met een privé kwaliteitslabel
  2. Met een kwaliteitssysteem van een ander beleidsdomein of een andere overheid

Dienstverleners kunnen een kwaliteitsregistratie enkel online aanvragen via het WSE-loket (het e-loket van het Departement Werk en Sociale Economie), mits zij kunnen aantonen aan de gestelde kwaliteitsvoorwaarden te voldoen.

Heeft uw organisatie geen kwaliteitsbewijs van de markt of valt deze niet onder een kwaliteitssysteem van een andere overheid? Dan kan u eenmalig een aanvraag indienen op basis van de standaard Werk en Sociale Economie. Deze standaard is een vragenlijst welke ingevuld dient te worden door u als dienstverlener en geldt als tijdelijke kwaliteitsregistratie. Door de doorlopende coronamaatregelen is de geldigheid van de standaard Werk en Sociale Economie verlengd van 2 september 2021 tot 31 december 2022.

In conclusie

Bent u een dienstverlener die gebruik maakt of wil maken van de ESF-subsidies of van één van de andere 27 maatregelen vanuit het Departement Werk en Sociale Economie? In dat geval dient u een kwaliteitsregistratie aan te kunnen tonen. Door de blijvende coronamaatregelen is het mogelijk om dit aan te tonen via de standaard Werk en Sociale Economie, deze is echter maar tot 31 december 2022 geldig. Hierna wordt er van u als dienstverlener verwacht dat de kwaliteitsvoorwaarden van uw bedrijf op organisatieniveau getoetst zijn middels een privé kwaliteitslabel of met een kwaliteitssysteem van een ander beleidsdomein of een andere overheid.

Wilt u meer informatie over het WSE-kwaliteitslabel en de BC9022 norm? Vraag dan hier de whitepaper met aanvullende informatie aan.