’s-Hertogenbosch – Brand Compliance heeft als tweede Nederlandse certificatie-instelling op 1 april j.l. het vertrouwen gekregen van de Raad voor Accreditatie, om de certificeringsaudit van de meest actuele versie van de NEN 7510 norm, gepubliceerd in 2017, onder accreditatie (Registratienummer C548) te mogen uitvoeren. NEN 7510 is de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg.

NEN 7510 norm

Informatiebeveiliging in de zorg is essentieel, aangezien er regelmatig patiëntgegevens worden uitgewisseld. Het doel van informatiebeveiliging in de zorg is het handhaven van de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie. Organisaties laten met deze certificatie zien hoe de medewerkers omgaan met privacy gevoelige informatie. En de ontwikkeling en continuïteit van de de organisatie met betrekking tot gegevensverwerking worden geborgd.

Een NEN 7510 certificaat is het bewijs dat organisaties veilig en verantwoord met gegevens van patiënten of cliënten omgaan. Een bewijs richting patiënten, cliënten, maar ook voor zorgverzekeraars, de IGZ, MedMij, Vecozo en andere toezichthouders of stakeholders. Een NEN 7510 certificering is van toepassing op alle typen zorgaanbieders en hun toeleveranciers. De behaalde accreditatie voor NEN 7510 B-cluster voor Brand Compliance is gericht op beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie, anders dan zorginstellingen.

De toetsing op NEN 7510:2017 bij Brand Compliance

De RvA is de nationale accreditatie-instantie in Nederland. Accrediteren is het bevestigen van deskundigheid, de onafhankelijkheid en het verbetervermogen van een certificatie-instelling. Brand Compliance werd door de RvA competent verklaard voor het uitvoeren van audits volgens de NEN 7510:2017 norm. Daarmee mag de certificatie-instelling NEN 7510 certificaten uitgeven onder accreditatie. Voor meer informatie over onze andere accreditaties, bekijk onze pagina accreditaties. Wilt u weten wat we al eerder hebben gedaan op het gebied van informatiebeveiliging? Kijk dan eens op onze nieuws pagina.

Wilt u meer informatie over de NEN 7510 norm, neem gerust contact met ons op!