Vandaag (20 mei 2020) is het certificatieschema voor de NTA 7516 veilig mailen in de zorg gepubliceerd op de website van de NEN. Dat wil zeggen dat het vanaf vandaag mogelijk is om een NTA 7516 certificering te behalen.

NTA 7516

De NTA 7516 is een norm over veilig mailen in de zorg. Hoe kunnen zorginstellingen en leveranciers veilig medische gegevens van burgers uitwisselen? In de NTA staat een compleet overzicht van technische en organisatorische maatregelen die genomen moeten worden in lijn en ter verduidelijking van de AVG|GDPR.

NTA 7516 certificering

Een NTA 7516 certificering is het bewijs dat uw organisatie of uw software op een juiste manier is ingericht om veilig om te gaan met de ad-hoc uitwisseling van persoonlijke gezondheidsinformatie. Een bewijs richting uw cliënten en stakeholders dat ze met uw organisatie veilig e-mail kunnen uitwisselen. Wij voeren graag voor u de audits uit die nodig zijn om een NTA 7516 certificaat te behalen.

Lees het persbericht op de website van de NEN >