De ISO 9001 norm is dé wereldwijde standaard voor kwaliteitsmanagement. Stellen uw klanten/cliënten hoge eisen aan de kwaliteit van uw organisatie en de betrouwbaarheid van uw dienstverlening? Middels een ISO 9001 certficering laat u uw klanten zien dat u de juiste maatregelen getroffen heeft en dat uw producten/diensten structureel het kwaliteitsniveau bereiken dat u aan uw klanten/cliënten beloofd.

Voor wie is de ISO 9001 certificering?

De ISO 9001 is voor alle organisaties toepasbaar. Ook voor eenmanszaken, kleine bedrijven en voor zzp’ers is de certificering haalbaar en betaalbaar. Alle eisen in de internationale ISO 9001 norm zijn algemeen en bedoelt om toepasbaar te zijn op elke organisatie, ongeacht haar type of omvang of de producten en diensten die zij levert.

Hoe kan ik de ISO 9001 implementeren?

De basis voor de implementatie van de ISO 9001-norm is een intern kwaliteitsmanagementsysteem. Hierin legt u o.a. vast wat uw doelstellingen zijn, hoe u de levering van uw producten/diensten plant, uitvoert en evalueert. Welke middelen u hiervoor nodig heeft en hoe u risico’s op verstoring van de kwaliteit beperkt. De implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem geeft aan dat de medewerkers binnen uw organisatie helderheid hebben over o.a. doelen, processen en verantwoordelijkheden. Ook worden werkzaamheden efficiënter en effectiever uitgevoerd (mits de norm goed wordt geïmplementeerd), waardoor (faal)kosten worden verlaagd. Indien u het systeem opzet conform de ISO 9001-norm, kunt u de werking ervan laten toetsen en certificeren door een onafhankelijk geaccrediteerde certificatie-instelling. Intern zou u de werking van het managementsysteem zelf moeten toetsen door middel van interne audits. Met het behaalde certificaat toont u op een eenvoudige, transparante en wereldwijd aanvaarde manier aan uw klanten dat u uw interne processen monitort, de kwaliteit van de output bewaakt en werkt aan continu verbetering. Klanten kunnen dan met een gerust hart zaken met u doen. Een implementatie kan door de organisatie zelf gedaan worden of (deels) worden uitbesteed aan een adviesbureau.

Wat kost een ISO 9001-certificering?

De implementatie begint bij het aankopen van de ISO 9001 norm.  De kosten van dit gehele traject zijn afhankelijk van bepaalde factoren zoals complexiteit van de processen, of er gewerkt wordt in ploegendiensten en in hoeverre zijn de zaken binnen de organisatie al op orde. Daarnaast heeft het aantal FTE en locaties ook invloed op de kosten. De kosten bestaan uit het aantal uur dat Brand Compliance bezig is met zowel de audit als rapportage en de additionele kosten zoals certificaat, service, administratie en reiskosten. Wanneer een organisatie met een adviesbureau werkt komen daar uiteraard ook kosten bij kijken. Kortom: voor de berekening van de audittijd voor een certificeringsaudit hebben we informatie nodig van u en uw organisatie. De snelste weg voor de berekening van de kosten start bij een kennismakingsgesprek met elkaar!

ISO 9001-audits

Wij voeren graag voor u de externe audits uit die nodig zijn om een ISO 9001 certificaat te behalen. Omdat elk bedrijf uniek is, gaan wij graag met u in gesprek over uw uitgangspositie en inventariseren we welke stappen (wellicht) nog genomen moeten worden om klaar te zijn voor de certificering. Vervolgens maken wij een certificeringsvoorstel op maat voor u.