Veilig mailen Wat is NTA 7516?

De NTA 7516 is een norm over veilig mailen in de zorg. Hoe kunnen zorginstellingen en leveranciers veilig medische gegevens van burgers uitwisselen? In de NTA staat een compleet overzicht van technische en organisatorische maatregelen die genomen moeten worden in lijn en ter verduidelijking van de AVG|GDPR.

Hoe is deze norm ontstaan?

De NTA 7516 is gebaseerd op de AVG | GDPR en eIDAS wetgeving. Daarnaast heeft de zorgsector zelf om verduidelijking gevraagd, specifiek voor veilige mail, in de AVG staat namelijk dat mailen mag, maar dat het veilig moet.

Voor wie is de norm geschikt?

Voor zorgorganisaties en voor software leveranciers in de zorg. De norm geeft voorwaarden waardoor veilig gemaild kan worden binnen de zorg welke zeer geschikt zijn voor zorgprofessionals die mailen met patiënten, hun familieleden en mantelzorgers.
Daarnaast staan in de NTA 7516 concrete voorwaarden voor software leveranciers die oplossingen bieden voor de uitwisselingen van persoonlijke gezondheidsinformatie via o.a. e-mail, chat of messenger.