Accreditatie

Het management van Brand Compliance is zich bewust van het feit dat de organisatie een onpartijdige positie dient in te nemen, en te behouden, tijdens het uitvoeren van certificatie activiteiten. Brand Compliance heeft om deze reden intern de benodigde maatregelen getroffen om belangenverstrengeling, welke de klant zouden kunnen benadelen te voorkomen. Zodoende kan Brand Compliance bijvoorbeeld niet voorzien in interne audits of andere adviesdiensten omtrent uw kwaliteitsmanagementsysteem wanneer wij reeds certificatie activiteiten bij u uitvoeren. Daarnaast kan Brand Compliance u niet voorzien van interne reviews van uw ISMS en dient het een onafhankelijke positie in te nemen van de personen of instanties die dit wel doen. Verder kan Brand Compliance u niet voorzien van aanbevelingen of advies ten aanzien van verbeterpunten in uw ISMSTevens certificeren wij geen andere certificatie instellingen of organisaties welke niet onder de hier genoemde werkgebieden vallen.

Voorwaarden & Reglementen

Brand Compliance staat voor zichtbare betrouwbaarheid. Die transparantie en betrouwbaarheid wordt overal doorgevoerd, ook in de kleine lettertjes. Wij houden niet van verborgen regels en voorwaarden en dus zeggen we gewoon waar het op staat. Daarom hebben wij onze voorwaarden, procedures en reglementen voor u vastgelegd en opgedeeld in een aantal documenten.

  • Heeft u een klacht of aanmerking op onze organisatie, dan verzoeken wij u hieronder ons klachtenformulier in te vullen.
  • Zie onze Procedure klachten en beroepen voor de procedure rondom het afhandelen van klachten.
  • Lees tevens hier onze Algemene Voorwaarden en het Certificatiereglement.
  • Het actuele overzicht met geldige, geschorste en ingetrokken certificaten vindt u hier.

Klachtenformulier Brand Compliance B.V.

Geachte klant/relatie,

Middels het onderstaande formulier heeft u de mogelijkheid om klachten/opmerkingen over Brand Compliance B.V. of haar medewerkers te melden.

Klachten/opmerkingen worden volgens de procedure afgehandeld. Dit wil zeggen dat Brand Compliance B.V. binnen 3 werkdagen na ontvangst deze klachten/opmerkingen zal behandelen en u daarvan op de hoogte zal stellen.

Brand Compliance streeft ernaar uw klachten/opmerkingen uiterlijk binnen 3 weken op te lossen.

Klachtenformulier Brand Compliance B.V. (doc. 160/v1.1.)