Accreditatie

Brand Compliance certificeert niet onder accreditatie als de scope van de certificering afwijkt van de hier genoemde werkgebieden. Als de scope van certificering valt onder de genoemde werkgebieden, vindt certificering altijd onder accreditatie plaats.

Het management van Brand Compliance is zich bewust van het feit dat de organisatie een onpartijdige positie dient in te nemen en te behouden, tijdens het uitvoeren van certificatieactiviteiten. Brand Compliance heeft om deze reden maatregelen getroffen om belangenverstrengeling te voorkomen. Als gevolg hiervan:

  • kan Brand Compliance klanten waarvoor certificatieactiviteiten worden uitgevoerd trainingen geven waarin algemene informatie wordt gegeven, die ook publiekelijk beschikbaar is, maar worden er geen bedrijfsspecifieke trainingen gegeven;
  • kan Brand Compliance klanten waarvoor certificatieactiviteiten worden uitgevoerd, niet voorzien in interne audits/reviews of andere adviesdiensten met betrekking tot het te certificeren managementsysteem;
  • neemt Brand Compliance een onafhankelijke positie in ten aanzien van de personen of instanties die wel interne audits/reviews of andere adviesdiensten bij te certificeren klanten uitvoeren;
  • kan Brand Compliance verbeterpunten in het managementsysteem van klanten waarvoor certificatieactiviteiten worden uitgevoerd in kaart brengen, maar geen advies geven over de invulling van de te nemen maatregelen;
  • kan Brand Compliance geen certificatie-instellingen certificeren.

Voorwaarden & Reglementen

Brand Compliance staat voor zichtbare betrouwbaarheid. Die transparantie en betrouwbaarheid wordt overal doorgevoerd, ook in de kleine lettertjes. Wij houden niet van verborgen regels en voorwaarden en dus zeggen we gewoon waar het op staat. Daarom hebben wij onze voorwaarden, procedures en reglementen vastgelegd en opgedeeld in een aantal documenten.