Sinds september 2019 wilt het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE)  van de Vlaamse overheid uniform en transparant zijn naar u als dienstverlener. Wanneer u één van de 28 maatregelen wilt aanvragen, gelden er kwaliteitsvereisten op organisatie niveau. Wilt u zich registreren voor WSE en aantonen dat u voldoet aan de kwaliteitsvereisten? Dan is het BC 9022 Kwaliteitslabel of een kmo-p registratie iets voor u.

BC 9022 Kwaliteitslabel

Vanaf september 2019 legt het beleidsdomein Werk en Sociale Economie kwaliteitsvereisten op aan dienstverleners die diensten willen leveren aan werkzoekenden, werkenden en of organisaties die hiervoor indirect of direct financiering aanvragen via het beleidsdomein WSE. Met het behalen van het BC 9022 Kwaliteitslabel voldoet u aantoonbaar aan deze vereisten.

Het BC 9022 Kwaliteitslabel is ontwikkeld door Brand Compliance. U ontvangt het label als u voldoet aan de kwaliteitsvereisten zoals beschreven in de norm. Deze kwaliteitsvereisten zijn verdeeld over 3 thema’s namelijk dienstverlening aan klanten, personeelsbeheer en financieel beheer. Elk thema is onderverdeeld in categorieën. In het document wordt een duidelijke toelichting gegeven om u voor te bereiden op de audit.

Voor wie is het BC 9022 Kwaliteitslabel?

Het BC 9022 Kwaliteitslabel is speciaal ontwikkeld voor dienstverleners die een dienstverlening verrichten in het kader van werkgelegenheidsbeleid, professionele vorming en sociale economie. Het gaat dan specifiek over dienstverlening op vlak van opleiding en vorming, begeleiding, arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling en adviesverstrekking.

Biedt u één (of meerdere) van de 28 maatregelen van VDAB, Syntra Vlaanderen en het Departement WSE aan, waarvoor u en/of uw klanten indirecte of directe financiering, subsidie of een andere vorm van ondersteuning vanuit het beleidsdomein WSE ontvangen?  Dan hebt u verplicht een kwaliteitslabel nodig. Met het BC 9022 kwaliteitslabel kunt u aantonen dat u voldoet aan de kwaliteitsvereisten die worden opgelegd door het beleidsdomein WSE.

De kostprijs

De prijs voor een audit van het BC 9022 Kwaliteitslabel ligt tussen de EUR 1.300 en EUR 2.650 excl. BTW. De kosten zijn onder andere afhankelijk van de grootte van uw organisatie maar ook van het aantal behandelde dossiers per jaar. Het certificaat van het BC 9022 Kwaliteitslabel is voor 3 jaar geldig.

Op het moment dat een dienstverlener net is gestart en dus minder dan 10 dossier kan aantonen, is er een mogelijkheid voor een beperktere audit met daarbij een opvolgaudit. De eerste audit voor dienstverleners met minder dan 10 dossiers per jaar begint bij EUR 900 excl. BTW.

LEES MEER OVER DE PROCEDURE