Compliance audits

Merk-, branche- en franchiseorganisaties vertrouwen op hun netwerk, bestaande uit dealers, leden en franchiseondernemers, om hun aanwezigheid in verschillende regio’s te waarborgen. Het naleven van alle overeenkomsten en verplichtingen binnen dit netwerk is van essentieel belang. De kracht van een merk en het succes van het hele netwerk hangen namelijk af van de zwakste schakel in de keten. Om deze grip te krijgen én te behouden, is het cruciaal om periodieke controles, oftewel audits, uit te voeren. Hier komt het grote voordeel van onafhankelijke controle door een extern auditbureau om de hoek kijken. Brand Compliance is zo’n bureau en voert deze audits uit onder de noemer ‘(Network) Compliance Audits’.

Van Corporate Identity tot Financiële Claims

Compliance Audits kunnen een breed scala aan onderwerpen bestrijken. Denk aan controles op de juiste toepassing van corporate identity, naleving van contractuele voorwaarden, of het onderzoeken van de rechtmatigheid van ingediende financiële claims. Eigenlijk kunnen alle formele afspraken tussen de netwerkbeheerder en de leden aan een audit worden onderworpen.

Een Op Maat Gemaakt Auditprogramma voor uw Compliance Audits

Samen met u stellen we het normenkader voor uw netwerk op en vertalen dit naar een toetsbaar auditprogramma. Vervolgens nemen wij alle zorgen en werkzaamheden uit handen, van het plannen van de audits tot en met het opleveren van resultaten in de gewenste vorm en frequentie. Onze tarieven zijn scherp en wanneer u bedenkt hoeveel schade een merk-, branche- of franchiseorganisatie kan oplopen wanneer een deel van het netwerk zich niet aan de afspraken houdt, begrijpt u al snel dat deze kosten relatief zijn.

Wilt u uw netwerk beheren en uw merk beschermen? Kies dan voor (Network) Compliance Audits door Brand Compliance.