ISO 22301Merk,-branche- en franchiseorganisaties maken gebruik van een netwerk. Dit bestaat uit dealers, leden en franchiseondernemers. Dit netwerk wordt gebruikt om zich in een regio te laten vertegenwoordigen. Deze organisaties hebben er belang bij dat alle afspraken, behorend bij die vertegenwoordiging, door het netwerk worden nageleefd. De sterkte van het merk en van het netwerk wordt immers bepaald door de zwakste schakel in de keten. Om hier grip op te krijgen én te houden, moet er periodiek een controle (audit) worden uitgevoerd. Veel spreekt in het voordeel van het laten uitvoeren van een onafhankelijke controle door een extern auditbureau. Brand Compliance is zo’n bureau en voert dit type audits uit onder de noemer ‘(Network) Compliance Audits’.

Van corporate identity tot financiële claims

Compliance Audits kunnen een breed scala aan onderwerpen omvatten. Denk bijvoorbeeld aan controles op een correcte toepassing van corporate identity, naleving van contractvoorwaarden of een controle op de rechtmatigheid van ingediende claims voor financiële ondersteuningen. Maar feitelijk kunnen alle formele afspraken die gemaakt worden tussen de netwerkbeheerder en de leden aan een audit worden onderworpen.

Een auditprogramma op maat en heldere rapportages

Samen met u stellen wij het normenkader voor het netwerk op en zorgen wij voor ‘vertaling’ naar een toetsbaar auditprogramma. Vervolgens nemen wij u alle zorg en werk uit handen. Dit gaat van planning van de audits tot en met oplevering van de resultaten in de door u gewenste vorm en frequentie. De tarieven die wij hierbij hanteren zijn scherp. Als u bedenkt hoeveel schade u als merk-, branche- of franchiseorganisatie lijdt als een deel van uw netwerk zich niet aan de afspraken houdt, realiseert u zich al gauw dat kosten in dit kader maar een relatief begrip zijn.