AVG / GDPR

Een totaaloplossing om zichtbaar te voldoen aan de AVG / GDPR

AVG / GDPR 2018-07-10T13:49:56+00:00

Onze diensten op basis van de AVG / GDPR

Brand Compliance biedt een totaaloplossing om zichtbaar te voldoen aan de AVG / GDPR:

Certificatiestandaard: een praktisch raamwerk om invulling te geven aan de eisen van de AVG / GDPR
Training: u leert in 1 dag alles over de inhoud van de AVG / GDPR en het toepassen van de certificatiestandaard voor uw organisatie.
Nulmeting: onze auditor bekijkt waar uw organisatie staat tav de AVG / GDPR. Na 2 dagen, waarvan 1 dag op locatie, ontvangt u een verbeterrapport.
Certificering: toetsing of uw processen zijn ingericht om te voldoen aan de eisen van de verordening.

Wat is de AVG?

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG / GDPR van toepassing, de nieuwe Europese privacywetgeving voor organisaties die persoonsgegevens van Europese burgers verwerken. Hierbij gaat het voornamelijk om het beschermen van persoonlijke informatie van Europese inwoners, maar ook om het reguleren van het verspreiden van persoonlijke data buiten de Europese Unie.

Lees meer over de AVG / GDPR, sancties en wat er voor uw organisatie verandert.

AVG / GDPR whitepaper: download het hier en lees meer over de AVG / GDPR en het nut van een certificering.

Certificatiestandaard op basis van de AVG / GDPR

De certificatiestandaard BC 5701:2018 (nl) biedt een raamwerk waarmee organisaties op een systematische wijze invulling kunnen geven aan de eisen van de AVG / GDPR en de daarbij horende verantwoordingsplicht.

Lees meer over de certificatiestandaard

Training op basis van de AVG / GDPR

Tijdens deze training leert u in één dag alles over de inhoud van de AVG / GDPR en het toepassen van de certificatiestandaard voor uw organisatie.

Lees meer over de training

Nulmeting op basis van de AVG / GDPR

Waar staat uw organisatie en wat u nog moet verbeteren? Laat een nulmeting uitvoeren door Brand Compliance en check op welke AVG / GDPR onderdelen u nog actie moet ondernemen en welke al voldoende zijn geborgd om compliant te worden.

Lees meer over de nulmeting

Certificering op basis van de AVG / GDPR

Wilt u doormiddel van een onafhankelijke beoordeling aantonen dat u aan de eisen van de verordening voldoet? Nadat aan de hand van standaard BC 5701 maatregelen in uw organisatie zijn geïmplementeerd, kan hierop een onafhankelijke controle (audit) worden aangevraagd.

Lees meer over certificering

Whitepaper – Waarom een AVG / GDPR certificering?

Deze whitepaper probeert zo goed mogelijk een antwoord te formuleren op de vraag wat de AVG / GDPR inhoudt en hoe uw organisatie aan de verantwoordingsplicht kan voldoen in de vorm van de BC 5701:2018 certificering.

Download de whitepaper