HKZ Zorg en Welzijn

Eén norm voor alle disciplines in de Zorg

HKZ Zorg en Welzijn2019-01-10T12:34:10+00:00

Inkopers van zorg, zoals gemeenten en zorgverzekeraars, zijn steeds kritischer bij het inkopen van producten en diensten. Vragen uw cliënten om inzicht in de genomen maatregelen met betrekking tot cliëntveiligheid en kwaliteitszorg? Wilt u zich als zorginstelling positief onderscheiden in een markt waar zich steeds meer nieuwe aanbieders aandienen? Dat kan met een HKZ Zorg en Welzijn certificaat.

Wat is HKZ Zorg en Welzijn?

Biedt u meerdere disciplines van zorg aan? Of vindt u de huidige certificering te complex? HKZ heeft één volledige norm voor alle branches in zorg en welzijn. De norm Zorg en Welzijn bevat eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem. Hij is opgesteld in heldere taal en bevat actuele thema’s zoals regie van de cliënt en ruimte voor professionele vrijheid. Ook geeft hij meer vrijheid aan de zorgprofessionals en voldoet daarnaast aan de vraag om minder administratieve lasten, richtlijnen en protocollen. De norm is gebaseerd op het gedachtegoed van ISO 9001.

Waarom een HKZ Zorg en Welzijn certificaat?

Patiënten moeten ervan uit kunnen gaan dat zij in goede handen zijn als zij zorg nodig hebben. Daarnaast moeten gemeenten en verzekeraars erop kunnen vertrouwen dat de zorg die zij inkopen kwalitatief goed en doelmatig is. Een HKZ keurmerk Zorg en Welzijn helpt hierbij. Organisaties met dit keurmerk:

  • Werken volgens de afgesproken richtlijnen binnen de branche;
  • Zijn in staat om te leren van fouten en klachten en continu te verbeteren;
  • Gaan goed om met risico’s en leveren veilige zorg.

Voor wie?

Een HKZ Zorg en Welzijn certificaat is van toepassing op zorgaanbieders die willen laten zien dat zij hun zorg op orde hebben. Dit met zo min mogelijk administratie, met aandacht voor de cliënt en met een vereenvoudigde certificering. Zodat u meer tijd heeft voor uw zorgtaken. En biedt u meerdere disciplines van zorg aan? Dan kunt u gebruik maken van één HKZ Zorg en Welzijn certificaat. Verschillende specifieke certificaten zijn hiermee overbodig.

Certificering via Brand Compliance

Iedere organisatie is uniek! In een persoonlijk gesprek bekijken we daarom uw uitgangspositie. Samen met u inventariseren we welke stappen er nog nodig zijn om te starten met certificering en vervolgens ontvangt u een certificeringsvoorstel op maat. De start naar een HKZ Zorg en Welzijn certificering!

Brand Compliance heeft een overeenkomst met de NEN voor het uitvoeren van audits voor een HKZ certificaat. De Zorg en Welzijn norm wordt niet onder accreditatie van de RvA getoetst, maar toezicht op de toetsing vindt plaats o.v.v. NEN-Schemabeheer.

Stuur mij een offerte
Stuur mij een offerte

GRATIS kennissessie

  • Wilt u de namen van de deelnemers invullen onderaan het formulier in het opmerkingen veld?
Stacy Bakker
Stacy Bakker
Sales Executive