Dag van de PrivacyPrivacy, het is een groot goed. En een actueel onderwerp in de hedendaagse tijd.
Op 28 januari wordt, zoals ieder jaar, de internationale Dag van de Privacy gevierd. Deze dag is in het leven geroepen voor bewustwording rondom de bescherming van persoonsgegevens en de bevordering van privacyrechten. Het vormt een belangrijke herinnering voor individuen om zich bewust te zijn van hun rechten en voor organisaties om verantwoordelijk om te gaan met persoonsgegevens.

BC 5701 Certificatiecriteria

Privacy vormt ook één van de pijlers binnen onze certificerende instelling. Brand Compliance heeft zich de afgelopen jaren beziggehouden met het opstellen van een privacy/GDPR-Certificatiecriteria: de BC 5701. In deze certificatiecriteria zijn de beginselen en regels vastgelegd waaraan organisaties zich moeten houden bij de verwerking van persoonsgegevens. Het implementeren van deze certificatiecriteria kan u als organisatie helpen aan te tonen aan uw stakeholders dat u aan de eisen van de GDPR voldoet.

Certificering

Een organisatie moet verschillende processen opzetten om de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de vereisten van de GDPR te laten verlopen. Met de BC 5701 certificering geeft u aan de buitenwereld het vertrouwen dat uw organisatie zich conformeert aan de eisen van BC 5701 en daarmee aan de GDPR.

Wilt u meer weten over het GDPR-certificeringsmechanisme, dan kunt u op onze website een gratis Whitepaper downloaden, waarin verschillende onderwerpen aan bod komen:

  • De waarde van GDPR-certificering
  • De opbouw van de BC 5701
  • Geschiktheid voor verschillende organisaties
  • De inhoud van de BC 5701
  • Certificeringstraject

BC 5701 implementeren

U kunt tevens bij ons terecht voor een BC 5701 implementatietraining. In deze vijfdaagse training leren deelnemers de vaardigheden en kennis die nodig zijn om de BC 5701 met succes te implementeren. Tijdens de cursus behandelt Joost Holstvoogd (hoofdauteur in het ontwikkelteam van de BC 5701) de basis van de BC 5701 Certificatiecriteria, inclusief de structuur en inhoud. Vanuit zijn ervaring als Data Protection Officer heeft Joost een fascinatie voor de organisatorische impact van de GDPR.

Wilt u meer weten over de Certificatiecriteria BC 5701 of training, neem dan contact op met één van onze accountmanagers.