Angeline Grootswagers, Business Unit Manager ISMS

Angeline Grootswagers werkt sinds september afgelopen jaar bij Brand Compliance en vervult de rol van Business Unit Manager ISMS. Ze bijt zich graag vast in uitdagingen. Als Business Unit Manager (BUM) ligt haar focus op het continu verbeteren van de ISMS unit en gelijktijdig tijd en aandacht aan het team te blijven besteden. In dit artikel vertelt Angeline over haar rol binnen Brand Compliance en de werkwijze binnen de ISMS unit.

De juiste toetsing van de ISMS normen

Informatiebeveiliging, privacy en kwaliteit zijn vandaag de dag belangrijke thema’s voor organisaties. Angeline: “Een goedwerkend managementsysteem voor informatiebeveiliging is voor veel organisaties onmisbaar. De certificering toont aan dat het beveiligen van vertrouwelijke informatie op de juiste manier is geborgd in alle werkprocessen en in het informatiebeveiligingsbeleid. Het team van Brand Compliance zet haar kennis en ervaring in om organisaties op diverse normen, zoals ISO 27001, NEN 7510 en BC 5701, op heldere wijze te toetsen. Proactief en persoonlijk. Een belangrijk uitgangspunt is dat zij organisaties optimaal informeren over de auditcyclus zodat zij met vertrouwen aan hun audit beginnen”.

Wilt u meer weten over de normen, het certificeringstraject of de auditcyclus? Neem dan contact met ons op.

Een match met Brand Compliance

De wereld van controles en audits is voor Angeline bekend terrein. Vanuit haar vorige baan als teamleider binnen de Sociale Dienst gecombineerd met een Sociaal Werkbedrijf, gaf zij leiding aan diverse teams. “Zo kwam ik in aanraking met audits en inspecties voor deze organisatie. Daarnaast heb ik samen met een collega de implementatie van ons eigen managementsysteem voor informatiebeveiliging en privacy voor mijn rekening genomen. De link met Brand Compliance was er doordat ik weer in contact kwam met een ex-collega, die nu werkzaam is bij Brand Compliance. Dat leidde er het afgelopen jaar toe dat ik voor de functie BUM een eerste kennismakingsgesprek voerde. Er was een match en dat werd alleen maar versterkt naarmate ik meer mensen binnen de organisatie sprak. Zo ben ik in september 2021 gestart als Business Unit Manager”, legt Angeline uit.

Aandacht maakt alles mooier

“Brand Compliance is de afgelopen jaren sterk gegroeid en dat betekent ook dat we als organisatie de structuur, processen en werkwijzen onder de loep nemen. Als BUM heb ik de gehele ISMS unit, van sales en planning tot aan de audit en nazorg, onder mij. Het is zaak om iedereen betrokken te houden waarbij medewerkers in hun werk ondersteund worden door logische en efficiënte processen. Daarin gaan we terug naar de essentie en waar mogelijk vereenvoudigen we. Het is daarnaast belangrijk om, ondanks de groei, meer tijd en aandacht aan het hele team te besteden. Aandacht maakt alles mooier, om de bekende IKEA slogan aan te halen”.

Werken op basis van vertrouwen

“Ik heb mijn draai gevonden binnen Brand Compliance. Wat ik ontzettend gaaf vind aan dit bedrijf is dat alle mogelijkheden gegrepen worden om flexibel te werken. De juiste tools worden aangeboden waardoor je locatie onafhankelijk kunt werken. We vertrouwen op elkaars taakvolwassenheid en dat vind ik erg prettig werken. Waar certificatie-instellingen vaak als formele organisaties gezien worden, is er binnen Brand Compliance juist sprake van een informele, ongedwongen cultuur. Het hele team zoekt binnen de kaders en regels continu naar vernieuwing. Als we dat kunnen doen en tegelijkertijd onze mensen tevreden en happy kunnen houden, dan is mijn missie geslaagd”.

Uw organisatie laten certificeren?

Wilt u meer weten over welke ISO of NEN certificering bij uw organisatie past? Of heeft u vragen over de normen, het certificeringstraject of de auditcyclus? We leggen u graag uit welke norm bij uw organisatie past en hoe het vervolgtraject eruit ziet.