“Zichtbaar betrouwbaar”. Brand Compliance maakt de betrouwbaarheid van organisaties zichtbaar voor de buitenwereld. Zodat klanten, leveranciers of andere belanghebbenden weten met wie zij te maken hebben. En met een gerust hart zaken kunnen doen.

De missie van Brand Compliance is inzicht te verschaffen in de mate waarin dienstverlenende organisaties voldoen aan intern of extern opgelegde normen, zodat belanghebbende partijen hieraan vertrouwen kunnen ontlenen bij het aangaan en onderhouden van zakelijke relaties met de betreffende organisaties.

Brand Compliance realiseert dit door met een vast team van medewerkers, flexibel uitbreidbaar via een pool van freelance professionals, audits en onderzoeken uit te voeren op de betreffende normen en hierover helder te rapporteren aan de opdrachtgever, via korte communicatielijnen. Naast het uitvoeren van audits en onderzoeken, ondersteunt Brand Compliance haar opdrachtgevers waar gewenst bij:

  • Het ontwikkelen van een normenkader en/of keurmerk;
  • Het ‘vertalen’ van het normenkader naar een toetsbaar auditprogramma;
  • Het trainen/informeren van betrokken partijen inzake het normenkader/keurmerk.
Partners Brand Compliance

Brand Compliance wil in de markt en bij haar klanten bekend staan om de volgende kernwaarden:

  • Professionaliteit: met Brand Compliance haalt de opdrachtgever een business partner in huis die bestaat uit hoger opgeleide professionals, die een volwaardige gesprekspartner zijn op ieder niveau.
  • Leveringsbetrouwbaarheid: Brand Compliance komt haar afspraken na en levert werk van een constant hoog niveau; als Brand Compliance haar ‘handtekening’ ergens onder zet, kan erop vertrouwd worden dat het goed is.
  • Ontzorging: Brand Compliance stelt haar kennis en ervaring volledig ter beschikking aan haar opdrachtgevers, denkt mee en is bereid en in staat om haar opdrachtgevers het werk uit handen te nemen.

Brand Compliance wil in verschillende dienstverlenende branches actief zijn (risicospreiding) en streeft naar een stabiele omzet- en winstgroei door:

  • bestaande opdrachten te behouden op basis van een hoge mate van klanttevredenheid;
  • het marktaandeel in de bestaande branches te vergroten door een actief verkoopbeleid, gericht op de hiervoor genoemde kernwaarden en een persoonlijke benadering ;
  • continu marktonderzoek te doen naar behoeften die er leven in branches en bij organisaties om vertrouwen m.b.t. hun dienstverlening te geven aan of verkrijgen van wederpartijen, en bij voldoende omzetpotentieel te investeren in de ontwikkeling van het normenkader of keurmerk, hetzij in opdracht van een andere partij, hetzij in eigen beheer;
  • bij het bovenstaande te focussen op opdrachten met periodiek terugkerende omzet, voldoende volume van de vraag en een beperkte hoeveelheid concurrentie (bij voorkeur d.m.v. toetredingsdrempels voor de aanbieders van de audit-/onderzoeksdiensten).