De zorgsector en toeleveranciers van zorgaanbieders komen met veel privacygevoelige informatie in aanraking, zoals bijvoorbeeld patiëntgegevens. Het is essentieel dat deze informatie niet ‘op straat komt te liggen’. Maar hoe zorg je als organisatie dat je hiervoor de juiste beheersmaatregelen treft? En hoe laat je aan patiënten, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden zien dat je deze maatregelen getroffen hebt? Een BC 5701:2108, ISO 27001 of NEN 7510 certificering is hiervoor het middel bij uitstek.

Er zijn steeds meer organisaties die certificering eisen van hun leveranciers of samenwerkingspartners. Van de Nederlandse gemeenten weten wij dat HKZ bijvoorbeeld een veel gevraagde norm is. Een certificering volgens een kwaliteitsmanagementsysteem zorgt ervoor dat de maatregelen die u treft blijvend geborgd zijn. Alle hieronder genoemde certificeringen bevatten een vorm van een managementsysteem.