Våra tjänster kring Dataskyddsförordningen GDPR

Brand Compliance erbjuder en helhetslösning för att visa compliance enligt Dataskyddsförordningen, GDPR:

  • Standarden BC 5701:ett praktiskt ramverk för att implementera kraven i GDPR
  • Utbilning: du lär dig allt om innehållet i GDPR och användningen av certifieringsstandarden för dig organisation på en dag.
  • Gap-analys: vår revisor granskar er organisation avseende GDPR. Efter två dagar, varav en på plats, får ni en granskningsrapport med förbättringsförslag.
  • GDPR-certifiering: granskning av hur era processer är uppsatta för att följa kraven i lagstiftningen.

Vad är Dataskyddsförordningen GDPR?

GDPR, den Europeiska Dataskyddsförordningen är speciellt intressant för organanisationer som behandlar persondata för medborgare i EU. Lagstiftningen har varit i kraft sedan 25e maj 2018. Lagen avser behandling av information  som kan knytas till personer i EU, och avser också hur persondata ska hanteras utanför EU.

Läs mer om GDPR, straffavgifter och vad som förändras för din organisation.