Certificering

BC5701 certificering op basis van de AVG / GDPR

Certificering 2018-09-13T10:29:31+00:00

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/ GDPR) is sinds 25 mei 2018 van toepassing. Hoe zorgt u ervoor dat u aantoonbaar voldoet aan de AVG / GDPR? Brand Compliance helpt u daarbij met de BC5701 certificering op basis van de AVG.

Weten waar uw organisatie momenteel staat en wat u nog moet verbeteren?
Laat een nulmeting uitvoeren!

AVG Nulmeting

Wat is de AVG?
Kort samengevat is de AVG / GDPR een geheel van regels om de gegevens van de Europese burgers beter te beschermen. Waar men voorheen de persoonsgegevens mocht verwerken, tenzij de persoon in kwestie zich er uitdrukkelijk tegen verzet had, mag dat nu niet meer. Onder de nieuwe verordening mogen de persoonsgegevens enkel nog verwerkt worden indien daar een rechtmatige grondslag voor bestaat of toestemming voor is gegeven. Met overtreding van de wet riskeert u een boete opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarom een AVG certificering?
De BC5701 certificeringsstandaard is een normenkader ontwikkeld door Brand Compliance in samenwerking met experts in gegevensbescherming en informatieveiligheid. Dit als antwoord op de vraag van onze klanten die graag een praktisch kader wilden hebben om hun bedrijfsvoering in overeenstemming te brengen met de nieuwe Privacywet.

De standaard biedt houvast om te kunnen voldoen aan de AVG. Het vertaalt de complexe materie naar praktische en helder implementeerbare procedures en maatregelen. Nadat de standaard van A tot Z is geïmplementeerd binnen uw organisatie kan er een onafhankelijke toetsing plaats vinden door een auditor. Na een positief resultaat krijgt uw organisatie een certificaat dat aantoont dat uw organisatie voldoet aan de vereisten die door de AVG worden opgelegd. De certificatiestandaard is niet geaccrediteerd, momenteel zijn er nog geen (andere) standaarden voor de AVG onder accreditatie.

De voordelen van certificering op een rij:

  1. Concurrentievoordeel. Als leverancier of gegevensverwerker zal u de vraag krijgen of u AVG proof bent. Met het certificaat biedt u zekerheid en vertrouwen voor uw klanten en leveranciers, wat uw concurrenten wellicht niet direct of zo eenvoudig kunnen bieden.
  2. Gemak. Met één certificaat toont u aan dat u aan de AVG eisen voldoet. U hoeft niet iedere keer alles te tonen.
  3. Promotievoordeel. U toont actief aan dat u voldoet aan de AVG, wat goed is voor uw imago.
  4. Risicoafdekking. Het risico van een boete wordt geminimaliseerd doordat u bij de Autoriteit Persoonsgegevens kan aantonen dat u voldoet aan de AVG.
    Voor wie is certificering van belang
    De AVG geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken van personen binnen de EU en geldt dus ook voor kleine organisaties als mkb’ers en zzp’ers. De AVG raakt de gehele organisatie, dus zowel ICT en marketing, maar ook HRM en andere afdelingen.

Certificering via Brand Compliance
Iedere organisatie is uniek! In een persoonlijk gesprek bekijken we daarom uw uitgangspositie. Samen met u inventariseren we welke stappen er nog nodig zijn om te starten met certificering en vervolgens ontvangt u een certificeringsvoorstel op maat. De start naar het certificaat!

Wat als certificering helemaal niet zo ingewikkeld en duur blijkt te zijn?
Kom in actie en ontdek de mogelijkheden tot certificering!

Contact

Waarom Brand Compliance?
Brand Compliance maakt sinds 2004 de betrouwbaarheid van organisaties zichtbaar. Hierdoor is meteen transparant voor klanten en leveranciers met wie ze te maken hebben. Met een enthousiast team van audit experts geven wij inzicht of organisaties voldoen aan de opgelegde normen. Dat doen wij met een frisse, vlotte en persoonlijke aanpak. Met trots werken wij voor gerenommeerde merken als Peugeot en Mercedes-Benz, maar ook voor lokale zorgorganisaties en softwareleveranciers.

Stel uw vraag

+31 (0)73 – 782 01 56

info@brandcompliance.com

Bart Versluijs
Bart Versluijs
Account Manager