Wanneer je als organisatie de felbegeerde certificering voor een bepaalde norm hebt weten te behalen, dan wil je dit uiteraard graag delen met de buitenwereld. Dit kan door gebruik te maken van certificatielogo’s. Deze logo’s kunnen gebruikt worden op bijvoorbeeld correspondentie, advertenties, promotiematerialen, muren/ deuren/ ramen, beursstands en social media. Let wel, de uiting mag niet misleidend zijn en niet op producten aangebracht worden.

Certificatielogo’s worden afgegeven wanneer de initiële certificeringsaudit succesvol is doorlopen. De geldigheidsduur van de logo’s is gekoppeld aan de geldigheidsduur van het certificaat dat wordt afgegeven.

Wanneer Brand Compliance geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie (RvA) voor de betreffende norm die getoetst is, zullen de certificatielogo’s aangevuld zijn met het RvA-logo. Daarmee valt te herkennen dat de norm onder accreditatie afgetoetst is.

Logogebruik

Er zijn een aantal regels verbonden aan de manier waarop een Brand Compliance certificatielogo gebruikt mag worden:

  • Zwart of in kleur, maar altijd op een witte achtergrond;
  • Is er geen andere optie dan een gekleurde achtergrond? Dan moet het logo wit zijn (het witte logo leveren wij aan op een transparante achtergrond);
  • Het logo moet minimaal 50 mm breed zijn;
  • Alle cijfers en letters in het logo moeten leesbaar zijn;
  • Bij vergroting van het logo dient de ruimte tussen de tekens recht evenredig te worden vergroot;
  • Het logo van de RvA mag enkel gebruikt worden indien Brand Compliance een geldige accreditatie heeft voor de betreffende norm.

Voorbeelden van geldige certificatielogo’s van Brand Compliance:

certificatielogo ISO 9001


Voorbeelden van variaties op het logo die niet zijn toegestaan:

NEN-logo

Voor NEN-logo’s gelden aanvullende regels. Zo mag een NEN-logo enkel gebruikt worden indien ook de naam en een beeldmerk van de gecertificeerde organisatie wordt gebruikt én het NEN-logo mag niet opvallender zijn dan het beeldmerk van de organisatie.

ISO-logo

Let op: ISO staat het gebruik van een ISO-logo enkel toe door ISO zelf, ISO-leden en ISO technical committees. Dit betekent dat een organisatie die gecertificeerd is voor een ISO-norm door een certificerende instelling, zoals Brand Compliance, géén gebruik mag maken van ISO-logo’s om te laten zien dat zij gecertificeerd is. Zoals eerder in deze blog geschreven, kunnen de Brand Compliance certificatielogo’s gebruikt worden, die daar speciaal voor bedoeld zijn.

Onderstaande logo’s kunnen dus niet gebruikt worden om een certificering aan te tonen:

iso logo's

Controle

Tijdens de controleaudits en de hercertificering zal de auditor het gebruik van logo’s controleren. Middels deze blog kan worden nagegaan of logo’s op de juiste manier worden gebruikt.

Aanvullende vragen over logogebruik? Onze marketingafdeling is beschikbaar om meer informatie te verstrekken: marketing@brandcompliance.com.