Het certificatieproces is gestart of gaat binnenkort starten en hier komen verschillende zaken bij kijken, onder andere het definiëren van een scope. Alles wat buiten de scope valt wordt niet in de certificering meegenomen ofwel bekeken of getoetst. Maar hoe definieer je een goede scope omschrijving en waarom is dit zo belangrijk?

Wat is een scope?

Een scope duidt de aard, grootte en kaders van de certificering aan. Het is een tekstuele omschrijving van de activiteiten / processen van de organisatie die geaudit worden.

Een goede omschrijving is belangrijk om aan de buitenwereld te laten zien welk deel van de organisatie precies geaudit is. Bij het omschrijven moet je in het achterhoofd bedenken: Hoe kunnen we de scope zodanig helder formuleren, dat een 3e partij ook meteen ziet en begrijpt waarvoor het certificaat is afgegeven. In de scope dient benoemd te worden welke activiteiten, processen en/of diensten voldoen aan de betreffende norm. Een goed afgebakende scope zorgt voor duidelijkheid, richting en focus.

Een scope wordt tijdens de certificeringsaanvraag vastgesteld. De klant heeft een managementsysteem opgebouwd op basis van een vooraf gedefinieerde scope. Op basis van deze omschrijving bepalen wij als certificatie-instelling of we de klant kunnen helpen. Brand Compliance certificeert niet onder accreditatie als de scope van de certificering afwijkt van de genoemde werkgebieden.

Tips voor het schrijven van een goede scope:

  • Spreek in de onbepaalde vorm en beperk het gebruik van bepaalde voornaamwoorden;
  • Vermijd het gebruik van afkortingen;
  • Gebruik geen dubbelzinnige of misleidende zinnen;
  • Gebruik werkwoorden.

Goed voorbeeld:

‘’Het verkopen en repareren van auto’s’’

Slecht voorbeeld:

‘’Autodealer’’

Wat zegt een certificaat? 

Een certificaat is geen garantie tegen fouten, maar het biedt wel handvatten voor het leren van gemaakte fouten en het voorkomen van incidenten in de toekomst. Met een certificaat kunt u als organisatie laten zien dat uw managementsysteem voldoet aan de eisen die gesteld worden in de norm. Het certificaat is zeer waardevol, zeker als het wordt geëist door belanghebbenden. De belanghebbenden kunnen met een gerust hart zaken met uw organisatie doen.

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met ons!