Wat is het verschil tussen accreditatie, certificatie, keurmerken en normen?

Wanneer je niet dagelijks met termen als accreditatie, certificatie, keurmerken en normen te maken hebt, is het niet altijd even duidelijk wat deze inhouden. Wat zijn de verschillen? En wanneer heb je welke vorm nodig voor jouw organisatie? In dit artikel scheppen we meer duidelijkheid.

In een notendop…

 • Een certificaat is een schriftelijke verklaring die je ontvangt zodra vastgesteld is dat een product, proces, persoon, kwaliteitssysteem of dienst aan bepaalde eisen voldoet.
 • Deze eisen zijn vooraf vastgesteld in een norm. Dit kan zowel op nationaal, Europees als mondiaal niveau.
 • Als je als organisatie een geldig certificaat toegekend krijgt, is het vaak ook mogelijk om een keurmerk te gebruiken. Het keurmerk dient als bewijsvoering en wordt vaak op verpakkingen of marketingmateriaal toegevoegd.
 • Wanneer een certificaat of keurmerk door een geaccrediteerde certificatie-instelling of auditbureau wordt afgegeven, geeft dit vaak meer vertrouwen omdat deze organisatie aan bepaalde eisen voldoet. Hieronder lichten we de begrippen verder toe.

Wat is certificatie?

Een certificaat is een schriftelijke verklaring. In dit document staat dat een product, proces, persoon, kwaliteitssysteem of dienst aan bepaalde eisen voldoet. Bij certificatie toetst een onafhankelijke certificatie-instelling of bijvoorbeeld het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde normen. Er bestaan twee vormen van certificatie: certificatie onder accreditatie en certificatie niet onder accreditatie.

Het nut van certificatie

Certificaten helpen consumenten en bedrijven met het maken van hun keuze bij aankopen. Producenten of dienstverleners gebruiken het certificaat om hun concurrentiepositie te versterken. Ze kunnen laten zien dat het product, de dienst of het managementsysteem van een bedrijf aan bepaalde eisen (normen) voldoet. Bijvoorbeeld aan klanten of opdrachtgevers. Deze normen zijn geen wetten, maar hebben wel een bepaalde status.

Is een certificaat verplicht?

In sommige gevallen is een certificaat verplicht. Het wordt bijvoorbeeld verplicht gesteld door de overheid, verzekeraars of een opdrachtgever eist een certificaat van zijn leverancier. Het kan ook een vorm van zelfregulering zijn. Bedrijven en brancheorganisaties maken daarbij onderlinge afspraken en laten die door een onafhankelijk certificatie-instelling controleren.

Welke soorten certificaten bestaan er?

Certificaten zijn voor een:

 1. Product, proces of dienst
  Het certificaat bewijst dat het product, proces of de dienst voldoet aan bepaalde eisen (normen). Bijvoorbeeld voor veiligheid, kwaliteit of milieu.
 2. Systeem
  Het certificaat toont aan dat een bedrijf bijvoorbeeld een milieumanagementsysteem heeft dat aan bepaalde kwaliteitseisen (normen) voldoet.
 3. Persoon
  Het certificaat geeft aan dat de persoon over bepaalde kennis en vaardigheden beschikt.

Wat is een keurmerk?

Bij een certificaat kan een keurmerk (beeldmerk) horen. Een consument ziet in één oogopslag dat het om een betrouwbare partij, product of dienst gaat en dit helpt hen bij het maken van hun keuze bij aankopen. Voor de producent of dienstverlener helpt het om hun concurrentiepositie te verstreken.

Wat is een norm en wat als deze gewijzigd wordt?

Zoals aangegeven worden certificaten en keurmerken toegekend zodra een partij, product, systeem of dienst voldoet aan vooraf vastgestelde normen. Deze normen bestaan uit zorgvuldig vastgestelde afsprakenkaders en eisen. Zodra je aan een norm voldoet is dit een belangrijke indicatie dat een partij, product of dienst voldoet aan de vereiste kwaliteit en/of veiligheid. Er zijn normcommissies die periodiek beoordelen of een vastgestelde norm nog wel toereikend is of het nodig is om deze tussentijds te updaten. Als de norm wordt aangepast, wordt ook vastgesteld hoe het beoordelingsproces gewijzigd wordt. Elke organisatie krijgt vervolgens een implementatietermijn om de wijzigingen in de norm door te voeren. Door middel van een her-certificering wordt er een nieuwe beoordeling uitgevoerd, aan de hand van de aangepaste eisen.

Wat is accreditatie?

Iedereen kan een certificaat of een keurmerk afgeven, maar het geeft meer vertrouwen als een gespecialiseerde certificatie-instelling dit doet, een auditbureau. Het geeft meer vertrouwen als deze instelling geaccrediteerd is. Dat betekent dat deze organisatie aan bepaalde eisen voldoet, deskundig is en onpartijdig; zo mag er bijvoorbeeld niet gelijktijdig een adviserende rol vervuld worden.

De formele betekenis van accreditatie luidt: “De erkenning door een gezaghebbende organisatie dat een andere organisatie of persoon competent is om een bepaalde taak uit te voeren”. De Raad voor Accreditatie is in Nederland (in België is dit de Belac) de gezaghebbende organisatie die accreditaties verleent aan certificatie-instellingen c.q. conformiteitsbeoordelingsinstanties (CBI).

Accreditatie voor ISO 17021 (managementsysteemcertificatie)

Brand Compliance is geaccrediteerd voor ISO 17021 (Registratienummer C548) en mag audits onder accreditatie uitvoeren voor ISO 27001, NEN 7510 cluster B en diverse ISO 9001 scopes.

Het accreditatieproces

Een accreditatieproces verloopt altijd volgens een aantal heldere stappen. Het proces start middels een ingediende aanvraag bij de RvA. Dit wordt aangevraagd door een certificatie-instelling, verificatie-instelling, inspectie-instelling of laboratoria. De RvA voert vervolgens een vooronderzoek en jaarlijks kantooronderzoeken uit bij de certificatie-instelling welke onder accreditatie certificeringen uitvoeren.